Close

Dr. Csabai Attila szakpolitikus, politológus

Személy figyelő Lap – évzáró melléklet

A politológus képzettség szüksége attól függ, hogy az adott szerep igényel-e politikatudományi tanulmányokat, vagy sem.
A tudósoknál, az elemzőknél, a tanácsadóknál gyakori és általános, más eseteknél ritka.

Minden a „TUDÁSON” múlik.

A „tudás jellege” mutatja meg, hogy egy időszakra vonatkozó megfigyelés alatt, adott személy, a munkája során milyen kompetenciákat alkalmaz, azaz miben és mennyire felkészült.
Csabai dr. esetkörében eltéréseket, nagy kiugrásokat, hirtelenséget, önálló rendszere okozta különbségeket találunk: módszere nagyobb részben empirikus egyben elméleti jellegű és rendszerezett. Rendelkezik tudományos ismeretekkel.
Nála a politikatudomány alkalmazása elsősorban nem a speciális szakmai tudással bír, egyszerűen tudatában van, felfogja, érti és átlátja az adott helyzeteket, úgy alkot véleményt, hoz döntéseket, hogy nem ritkán közleményének szándekát nehézkes stílusának értelmezése okán később értik meg, elgondolkodtatásra késztet másokat.
Kommunikációja bőven elegendő publicista meggyőzésére.
Gyakran említett elvei, mint „csak a győzelem létezik”, „csak a tökéletes elég jó” vagy a „lehetetlen nem létezik” a munkavégzése hivatásos vagy laikus jellegére utal.

Akár szaktanácsadóként, akár politológusként változatos módon segítette az általa mentorált politikus(ok) céljait, a nyilvánosság előtt saját gondolatait ötvözte felkérője beszédével, döntésével.
A publikusan elérhető ügy típusok elvárt eredményeivel, meghatározott céljaival szembeni sikeres teljesítések 81,01 % mutató/tárgyév vonzatában kerültek statisztikailag megállapításra.

Magyarázat:

  • A szürke eminenciás kifejezésben a szürke arra utal, hogy a nyilvánosság számára nem nyilvánvaló, hogy a személy hatalommal bír.
  • Nagy hatalmú ember, aki nincs az előtérben, de a háttérből irányítja a dolgokat.
  • Az Európai Parlament (EP) az Európai Unió (EU) parlamentáris testülete, az Európai Unió Tanácsával és az Európai Bizottsággal együtt alkotja az EU törvényhozói hatalmi ágát.
  • A mandátum lehet szabad vagy kötött. Általában választók általi választással adott megbízatás, cselekvési felhatalmazás illetve ennek a jogi kerete. Akár – létrejöhet választás helyett – delegálással, kinevezéssel vagy megbízatással is.