Close

Szakvélemény

[1] számú melléklet: Semmelweis Medical Sciences Brain, Knowledge, Know-how, Technical Using Prg. Gov. Talent Expertise Genius Skills Professional Concept Prg. Gov.

Szakvélemény UTAH-TRANS ISO

Kulcsember [1] – The key (Mester): aki számára automatikus tudássá vált a szakterületének nagy része, kiváló minőségű döntéseket hoz, a szituációk megértésében széles perspektívájú nézetei segítik, igyekszik a problémát nemcsak megoldani, de gyökerét is felkutatni.

Kulcsember [2] – First man (Nagymester): ezt a szintet már kevesen érik el, ők világhírű mesterei a tudásnak, amit birtokolnak. Hosszú távú perspektívákkal rendelkeznek, így a valós problémára tudnak koncentrálni, döntéseiket teljesen egyedül hozzák meg, mások segítségét csak a legjobb információ beszerzésénél veszik igénybe.

Ami bizonyos: Attila akkor kezd el gondolkozni, amikor mások éppen abbahagyják. Nem csak problémamegoldásokat keres, hanem új problémákkal való szembesülése aktiválja azon receptorait, amelyek a párhuzamos gondolkodást idézik elő benne. Kutat szüntelen, és speciálisan jó érzékkel közelít a véletlenekhez.

Jellemzően produktív gondolkodó.
Attila minden oldalról megvizsgálja a problémát.
Egy új probléma megoldása érdekében az elsőként felmerülő megoldást mindig elveti, úgy tekint rá, hogy az már egy régebbi tapasztalatán alapul, tehát megoldásainak reproduktív ismétlése. A továbbiakban, minél több új megoldásokat keres, de a folyamat során előfordul, hogy a feladatot alapjaiban kérdőjelezi meg.
Bizonyos, hogy Attila nemcsak az adott problémát oldja meg, hanem sokszor újakat keres és talál is.

Attila láthatóvá teszi a gondolatait.
A gondolatokat nemcsak szavakban és számokban, de vizuálisan, síkban és térben is kifejezi, szemléletében ő maga teremt. Egy remek művész elismerésében sem hibázhatunk, mivel „alkotói munkát végez”, tehát „remekművet alkot”.

Attila hatalmas mennyiséget képes termelni.
Mint gondolkodóként, egyre több tanulmánya, rendszeralkotása, szabadalma lehet. Roppant szigort ír elő saját magának, kötelességként, bizonyítàs kényszereként, magas minőséget, rövid határidőt, fokozott teljesítményt határoz meg önmagával szemben.

Attila kombinál.
A géniuszokhoz hasonlóan, úgy játszik gondolataival, mint más az építőkockákkal: felépít egy hatalmas gondolatépületet, azután szétrombolja, mindent összekever és épít valami egészen új rendszert.

Attila szokatlan összefüggéseket fedez fel. Az új információk alapján máris képes átlátni előnyeit valamint hátrányait, rendszerüket, felhasználva azokat problémahalmazok megoldásaihoz.

Attila zsenialitása, hogy képes bűvészként kezeli az ellentéteket.
Attila személye attól speciális eset, hogy képes az ellentétek összeegyeztethetetlenségét elviselni és kiértékelni, az agya képes befogadni az ellentéteket, kiszélesíti a közönséges gondolkodásmódját és olyan intelligenciát fejlesztett ki magában, mely felülmúlja a racionális gondolkodást, ugyanis új gondolkodásmódot teremt.

Attila jellemzően képekben gondolkozik.
Különleges adottságával, képes két különböző létezési forma között felismerni a hasonlóságot, ösztönös megérzéseire is támaszkodik.
Próbálkozás fogalma nála a tévedés. Szüntelenül emészti kérdése, hogy vajon valami miért nem sikerült. Nincs rá válasza, mivel evidens, hogy ismét újra próbálkozik. Ezt hívjuk ésszerű eljárásnak.
Attilát azonban, aki hajlamos az észszerűtlenségre, legalább annyira érdekli a tévedés is.
Az ilyen speciális gondolkodók felfogása, hogy amint valami érdekesre bukkan, akkor abbahagy minden mást, amit addig csinált. Sok tehetséges emberrel szemben mer szemléletet váltani, nincs félelme a gondolkodásbeli nagy ugrásoktól. Attila zsenialitása, nemcsak abban rejlik, hogy bízik a véletlenekben, hanem abban, hogy néha maga is teremt magának véletlen helyzeteket.

Kijelenthető, hogy zseni, géniuszi adottságokkal rendelkezik, kiemelkedően kreatív és innovatív tudós, gondolkodó, aki ha kihasználná képességeit olymódon, miszerint szükségeknél rendelkezésre állna különböző szakterületek részére, akár a jelen kor meghatározó személyévé válhatna.