Close

Vallási státuszok

Szabad Gondolkodó, Filozófus, Lelkész, Kanonok, Rektor, Reverendás Atya, Béke Nagykövete, Hitéleti Kutató, Pap Atya
Egyházi Kinevezés okirata (2009)

 • A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye, C. Érsek méltósága, Dunapataj Főesperes méltósága, Dr. Csabai Attila egyházi személyt (az akkreditációs okirat, a kinevezési okirat, a megbízási szerződés és azok záradéka alapján) kitüntették,
 • „Főesperesi Megbízott” rang büszke tulajdonosa lett.
 • Közjegyzői okiratban megerősítve titokbiztos, egyházi dokumentaciók és egyházi iratok szállítására feljogosított, megkülönböztetett ügykijáró.

Értelmezési jogalap:

Atv.12. § * (1) Az egyházi személy a bevett egyház, a bejegyzett egyház, illetve a nyilvántartásba vett egyház belső szabályában meghatározott, az egyházi jogi személy szolgálatában álló, “egyházi szolgálatot sajátos egyházi szolgálati viszonyban, munkaviszonyban vagy egyéb jogviszonyban teljesítő természetes személy”.

(2) Az egyházi személy a hitéleti szolgálata során tudomására jutott, személyiségi jogot érintő információkat nem köteles állami hatóság tudomására hozni.

(3) Az egyházi személy fokozott szabálysértési és büntetőjogi védelemben részesül.

 • Őszentsége Ferenc Pápa Apostoli Áldásában részesítette, nevére címzetten, saját kezei által aláírva. Jelen Pápai Áldás a hitéleti megbecsülés kitüntetése.
 • Őszentsége II. János Pál Pápa kegyelméből, „Szűz Mária rózsafüzére (rosarium), fából készült, tömjénben áztatott, kivételesen megáldott kegytárgy tulajdonosává vált.
 • Őszentsége Ferenc Pápa, a „szeplőtelen Szűz Mária, Istennek Szent Anyja” áldását adta rá, a Mindenható Isten Urunk akaratát közvetítve, amelyet a “Szeplőtelen Szűz Mária mindennapi anyai ölelésében fogalmaz meg”.
 • Nem a jelentésén van a hangsúly, hanem erejében, azaz Dr. Csabai Attila mennyei és világi védelmét élvezheti élete végéig!
 • Dr. Beer Miklós megyéspüspöki méltóság, börtönlelkész valamint Vác Egyházmegyei Hatóság volt vezetője, ajánlólevét mellékelve „főpásztori áldásában” részesítette Csabai doktor urat.
 • Dr. prof. Dévényi Ferenc eminencia Nagyboldogasszony és Irgalmasrend Plébános, több írott ajánló levelet bocsátott már ki, gyakori áldása segíti Attila mindennapjait.
 • Vitéz G. Károly teológus és hitoktató „gondviselő áldásában” részesítette. Csabai úr nevének és személyének (Karcsi bácsi emlékeiből és tapasztalataiból íródott, Kábítószer és Bűnmegelőzés tartalmú könyvének elején található meg) elismerését, az irányába történő köszönet kinyilvánítását könyvében tette köznyilvánossá.
 • L. Csorba József C. Érsek, volt börtönlelkész, Főesperes, Plébános, a „siker és tudás áldásában” részesítette Csabai doktort, többszöri adományozott ajánlólevelei mellett.
 • phd. Bán Zoltán Plébánostól, Kormányos Perjeltől, Zirc díszpolgárától, „Isten Nagyobb Dicsőségére, a Világegyetem Nagy Építőmesterének Dicsőségére” egyházi elismerését, kivételes áldását adta Csabai Attila életútjára.
 • Magyar István protoierej, pap, Görög-Orthodox Egyház képviselője, Budapesti Nagyboldogasszony Székesegyház lelkésze, a támogató szándékáról és magatartásáról biztosította a missziók sikeres teljesítéséhez.
 • Pastor Eugenio Felipe Pierret, Aqua D. S. Baptista Egyház egyik Vezetőjével Diplomáciai kapcsolatot, folyamatos nemzetközi együttműködést tart fenn.
 • Damaszkus, Szíria, a Világ Muszlinjainak Vallási Vezetője – elismerő és támogató szándékáról, kék színnel írt (a barát kifejezése) okiratában biztosította Dr. Csabai Attila DMV Nagykövet méltóságát.
 • A Görög-Katolikus és a Görög-Orthodox Egyházak mb. Vezetői – együttműködés lehetősége mellett, elismerésben részesítették hitéleti munkásságát.

Vallási Diplomáciai kapcsolatot tart fenn Vatikán, és más eltérő vallási delegaciók diplomatáival.

 • Államilag elismert és bejegyzett Kinevezési-Oklevél adományozója, a Szt. Korona Méltóságok Társasága, Őeminenciája státusz tisztségének birtokosává emelte az eskütevőt, felruházva előjogokkal,kiváltságokkal, kivételes jogokkal, előbbiek használatához a kötelezőként előírt engedélyt átadva. 2018. május hó.
 • Ordinatio – szentségi cselekmény Életében először diákonusok rendjébe fogadták be, „a Szentlélek ajándékát hozza, ami lehetővé teszi számára a “szent hatalom” (sacra potestas) gyakorlását, ami csak magától Krisztustól származhat Egyháza által”.


2019. január hó, Decretum Habilitationis, azaz Habilitációs eljárás teljesítése, ami magyarországon az elérhető legmagasabb tanulmányi fokozat.
A vizsga folyamat, három előzetesen már közölt, befejezett tanulmány bizonyító erejű igazolásának benyújtása, három egymástól teljesen eltérő témájú vizsga anyag megvédéséből állt.
A Tanács, Dr. Őeminenciája Csabai Attila tíz éven átívelő egyházi szolgálatának elismeréséül, mint Főesperesi Megbízott státuszát és azáltal rendelkező jogait ismételten megerősítette, hatályosnak tekintette.
Befejezett tanulmányainak és hibamentes szolgálat ellátásának érdemeként, a Tanács feljogosította vallás kutató valamint hitéleti delegált méltóság – ritka – címek használatára, tevékenységek gyakorlására.
Előbbiek tényét az Egyházi Hatóság iratanyagába bejegyezték.

 • Pápai jogú rendelkezés hatályában az egyházi méltóság kézföltételével kezdődött, majd a consecratio a felszentelő imával együtt folytatódott. A pappá történt fölszentelés lényege az elkülönítés és feladat átadása, amelyet maga Krisztus végez Egyháza javára.
 • Dr. őeminenciája Csabai Attila dr. Habil, Címzetes Főiskolai Docens, a
 • „DEUS ME VOCAT – ISTEN ENGEM VALASZTOTT” Autonóm Diplomácia,
 • 22’ elv rendelkezéseinek Világszervezetéhez akkreditált, Vezető diplomata státusz, Nagykövet rang.
 • Tisztségviselő, Vallási és Világi közjog méltósága.
 • Egyház diplomáciai küldöttje

A pásztori tevékenysége alapjául szolgáló gondolatait ekképp jegyezte:

„A követi mondanivalóm a II. Vatikáni Zsinat dokumentumaival, azoknak a diplomáciai tevékenységet is megalapozó mondataival kezdem”…..

 • Antiochia Már tizenöt évvel ezelőtt állampolgár lett volna Őeminenciája, amennyiben egy felkérésre igennel válaszolt volna.
 • Partnerségi megállapodással rendelkezik, az Universita D. S. Di Antiochia – Lex De Sacro Pallio vallási egyetemmel, és három magyarországi Antiochia-hoz kapcsolódó keresztény szervezettel.
 • BENEDICTIO INVOCATIVA – Antiochia Egyházi okirata címzettje:
 • Dr. Monsignore Attila Csabai Missionary Priest, Reverend Father
 • Antiochia-i Egyház misszionárius jókívánsága, búcsúzása: BONUS FORTUNA IN MISSIONEM „DEUS ME VOCAT”

Őeminenciája irányítása és ellenőrzése alá tartozó Intézmények:

 • Isten engem választott Keresztény Egyház
 • Deus Me Vocat Christian Church
 • Ecclesia Antiochia Caesareia – Keresztény Plébánia, Hitközösség
 • The Church of Christian Humanism
 • Esküdt Lelkészség Egyházi Szolgálat
 • Deus Me Vocat – Isten engem választott Autonóm Diplomácia,
 • ‘22 ELV Rendelkezéseinek Világszervezete
 • Román és Magyar Antiochiai Szeretetszolgálat Barati Társaság
 • Eminenciák és Egyházi Méltóságok Antiochia Védelmi Testülete
 • DMV Keresztény Diplomata Testület, korlátlan követküldési joggal Tanzánia
 • Keresztény Plébániák Tanácsa Antiochia, Misszionárius Központ

Publikációk:

 • Esküdt Lelkészség megalapítása, a Keresztény egyházak hasznosságára
 • Rendszeralkotása tanulmányai közül: Ne döngess olyan ajtókat, amelyek nyitva állnak
 • Precedens Bírósági ügy: Az utolsó szó jogán, Lélek
 • Érvényes és hatályos „Családjog 1894-ből”, a biztos győzelem
 • Űrkutatás Lélektanáról
 • Sportolók eredmény növelése doppingszerek nélkül, új módszer a sportpszchiologia eszköztárából, avagy „kísérletezés az agyban”
 • Vallások világa, betekintés a szerzetesrendek közösségébe
 • Gondolataim „a család” szentségéről
 • Szt. Bernát valódi önmaga

Pápai áldás és elismerés Okirata [Eredeti nyelven és alakiságában]

The Holy Father Franciscordially imparts the requestedApostolic Blessing toCsabai Attila Habil őeminenciájaon the occasion of his Perpetual Professionand through the intercession of theVirgin Mary invokes an abundance ofDivine gracesKiállítva:Citta Del Vaticano, Italy 2020.Megerősítve:Szt. István Bazilika, HU

Dr. Csabai méltóságának a külföldi egyházak részéről felszentelést követően adományozott státuszok, kinevezések. Mindegyik regisztrált, személyére kibocsátott igazolványok numerikus azonosítóval rendelkeznek.

 • Szabad Gondolkodó,
 • Filozófus, Vallási Filozófus
 • Lelkész,
 • Kanonok, Rektor
 • Reverendás Atya,
 • Béke Nagykövete,
 • Hitéleti Kutató, Pap Atya